- z bezpečnosti práce a ustanovené pracovné podmienky

Vstupné a periodické školenia pracovníkov a vedúcich pracovníkov z bezpečnosti pri práci a ustanovené pracovné podmienky.

Konanie kurzu v mieste objednávajúcej organizácie.


- základný kurz vodičov motorových vozíkov

Získanie oprávnenia na obsluhu nízkozdvižných, plošinových, vysokozdvižných motorových vozíkov. Dĺžka kurzu podľa príslušnej skupiny motorových vozíkov.

Podmienky pre prijatie uchádzača do kurzu:

- uchádzač o preukaz motorového vozíka musí byť starší ako 18 rokov

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti pre obsluhu motorových vozíkov

Konanie kurzu v mieste objednávajúcej organizácie.


- opakovacie školenie vodičov motorových vozíkov

Pre obsluhu všetkých druhov motorových vozíkov. Vodičovi po úspešnom vykonaní opakovacieho školenia je predĺžená platnosť preukazu vodiča MV o 12 mesiacov.

Konanie kurzu v mieste objednávajúcej organizácie.


- vodičov z povolania a referentských vozidiel

Absolvent školenia získa po úspešnom vykonaní záverečných skúšok preukaz o školení vodičov v zmysle vyhl.208/91 Z.z.

Konanie kurzu v mieste objednávajúcej organizácie.


- pracovníkov z poskytnutia prvej pomoci

V zmysle Zákona 330/96 Z.z. Po absolvovaní kurzu obdrží pracovník preukaz od územného spolku SČK v Trenčíne. Jednotný poplatok platný pre celý Trenčiansky kraj na základe dohody medzi Územným spolkom SČK a inštruktormi školiacimi poskytovanie prvej pomoci.

Konanie kurzu v mieste objednávajúcej organizácie.

Objednávky zasielajte a kontaktujte nás na adresu uvedenú na podstránke KONTAKT.