- motorových vozíkov / všetky druhy /

Po uskutočnení technickej prehliadky Vám vyhotovíme zápis o celkovom stave Vášho motorového vozíka.

V prípade, ak ste stratili osvedčenie od motorového vozíka, vystavíme Vám nové !

Konanie technickej prehliadky v mieste objednávajúcej organizácie.
 
 

Ceny kurzov a školení si môžete dojednať dohodou !

Objednávky zasielajte a kontaktujte nás na adresu uvedenú na podstránke KONTAKT